Ανακοίνωση Λειτουργίας Σχολής λόγω Έκτακτων Μέτρων.

Ανακοίνωση Λειτουργίας Σχολής λόγω Έκτακτων Μέτρων.

Λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται από το κράτος για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19, η σχολή μας θα παραμείνει κλειστή για 14 ημέρες.

Τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά μέσω Skype, Viber, Messenger κ.α. στις μέρες και ώρες που ισχύουν μέχρι τώρα.

keep on rocking …